Magatartási kódex

Egy oldalon álltok mindannyian?

Igen, van egyfajta irányelvünk. Ezt mindenkinek követnie kell, akik velünk együtt dolgoznak.

Ha a szállítóinkkal és partnerekkel való együttműködésről van szó, akkor nagyon szilárdan ragaszkodunk az elveinkhez. Aki velünk és nekünk szeretne dolgozni, annak ugyanazon az úton kell mennie, mint mi. Az úgynevezett CODE OF CONDUCT (Magatartási kódex) alapja többek között a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet elvei. Az emberi jogok megőrzése mindenki számára irányelv.

Amit akarunk, az a biztonságos és egészséges munkahelyek megteremtése a dolgozók számára, szabályozott munkaidők, tisztességes bérek, az egyesüléshez- és véleménnyilvánításhoz való jog, a környezet védelme és a korrupció elleni küzdelem.

Ezen az úton csak együtt mehetünk.

Tudtok a munkafeltételeken is javítani?

Igen, ezt tesszük is.

A Code of Conduct (Pop up 10) betartása, valamint a munkakörülmények folyamatos javítása biztosítja a szociális programunkat. Konkrétan ez azt jelenti: biztonságos és egészséges munkahelyek létrehozása beszállítóink gyáraiban, a munkaidő szabályozása, méltányos bérek fizetése, a gyülekezési- szervezeti- és kollektív szabadság biztosítása, gyermekmunka és a kényszermunka kizárása.

E célból rendszeres felülvizsgálatokat (úgynevezett auditálások) végezzük el szállító cégeinknél. A megállapítások alapján a szükséges javító intézkedések indíthatók el. Emellett képzést és workshopokat is kínálunk. Ezek is tovább segítik a munkakörülmények javítását. Csak akkor termelhetnek a beszállítók számunkra, ha bizonyyítja, hogy a szociális normákat betartják. Egy csoportszintű adatbázisban átlátható módon figyelemmel kísérhetjük az aktuális állapotot, és korai szakaszban azonosítjuk a cselekvés szükségességét. Ezenkívül a fenntartható partnerség hátterében fontosnak tartjuk a beszállítók továbbfejlesztését és az átfogó képzési programokban való befektetést. Az Otto csoport átveszi a költségét ennek a tíz hónapos programnak, ami a gyárak és a munkásokok számára lehetővé teszi, hogy megértsék a követelményeket és felelősséget vegyenek át. A szállítóinkkal való hosszú távú, stratégiai partnerség nagyon fontos számunkra - hiszen csak együtt tudunk valamit elérni. 2017 tavaszán mintegy 240 üzemünk vett részt a képzési programban.

Mi tartozik még a szociális programhoz?

Annak érdekében, hogy nagyobb jelentőséget kapjanak a szociális normák az egész világon, az Otto csoport (aminek a bonprix is a tagja) részt vesz a nemzetközi szervezetek kezdeményezéseiben.

Például, mint alapító tagként a, BSCI -nek, amelyhez világszerte jelenleg több mint 1500 vállalat tartozik. A BSCI célja a munkakörülmények állandó javítása a nemzetközi értékláncon. Ezért független ellenőrzések (úgynevezett Audit-ok) történnek a szállító gyárakban.

Nemzetközi szervezetekkel együtt az Otto Group aláírt egy épület- és tűzvédelmi megállapodást textilipari gyárakra vonatkozóan Bangladesben, azért, hogy az emberek, akik a termékeinket előállítják biztos munkahelyen dolgozzanak. Ez az ún Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh.

Egy varrónő feldolgozza a pamutot (CmiA, Nyugat-Afrika) © Paul Hahn
Mit tartalmaz pontosan az "Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh"?

Ez a megállapodás célul tűzte ki, hogy minden embernek, aki Bangladesben textilgyárban dolgozik, egy biztonságos és egészséges munkahelye legyen.

Az Otto Group a  Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. -t (Megállapodás a tűz-és épület biztonságról Bangladesben), a 2013-ban bekövetkezett bangladesi Rana Plaza gyárépület összeomlására válaszul hozta létre. A megállapodás célja biztonságos és egészséges munkahelyek a dolgozók számára.

A "Accord" tehát tartalmaz kötelező érvényű, végrehajtható, és átlátható szabályozásokat, független ellenőrzéseket jelentésekkel, amelyek a nyilvánosság számára is hozzáférhető. Bizonyos intézkedések kötelező érvényűek, amelyek költségének egy részét a nemzetközi szervezet átvállalja.

Hogyan ellenőrzik a munkakörülményeket a szállítóknál?

Annak érdekében, hogy a szociális színvonalat az összes szállítónknál magasan tartsuk, az elismert szabványokat követjük.

Az Otto csoport - amelyhez a bonprix tartozik - például a BSCI alapító tagja, amelyhez jelenleg több mint 1500 vállalat tartozik világszerte. Ezenkívül elfogadjuk az SA8000 nemzetközi szabvány szerinti ellenőrzéseket. Továbbá kidolgoztuk saját szabványunkat az Otto csoportban, amely világszerte használható.

Benne vagytok a textilipari szövetségben?

Igen, benne vagyunk.

Az Otto Group 2015 júniusától tagja a kormányzat által indított, fenntartható textíliák szövetségének („Textil Szövetség“) . A szövetség célja, amihez az ipari vállalatok mellett nem kormányzati szervezetek, valamint politikai szereplők is csatlakoztak, hogy javítsa a környezetvédelmi és társadalmi normákat a textil értéklánc folyamatán belül. Az Otto Group támogatta a szövetség ötletét a kezdetektől, és aktívan részt vesz a fejlesztési célokban és tevékenységekben.

fel